Actions

06
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg – Herzog
Lissabon
08
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg – Herzog
Lissabon
10
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg – Herzog
Lissabon
20
April
J.S.Bach: Mattäus Passion – Bass
Eiffel Theater
22
April
J.S.Bach: Matthäus Passion – Bass
Eiffel Theater
20
Mai
Puccini: La Fanciulla del West – Ashby
Erkel Theater Budapest
22
Mai
Puccini: La Fanciulla del West – Ashby
Erkel Theater Budapest
21
September
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
29
September
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
02
Oktober
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
06
Oktober
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
20
Oktober
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
29
Oktober
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
02
November
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
14
November
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
08
Dezember
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
13
Dezember
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen
17
Dezember
Dvorak: Rusalka – Wassermann
Theater St. Gallen06
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg
Herzog
Lissabon
08
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg
Herzog
Lissabon
10
März
Béla Bartók : Herzog Blaubart's Burg
Herzog
Lissabon